FIE:s PUBLIKATIONER »


publikation_pic03Publikationer som ges ut i samarbete med SEK Svensk Elstandard.
Läs mer

 

publikation_pic04Publikation som ges ut i samarbete med Energiföretagen Sverige.
Läs mer

 

ESA Industri och installation-1cPublikationer som ges ut i samarbete med EIO, Elektriska Installatörsorganisationen.
Läs mer

FIE:s MEDLEMSKAP »


FIE-pic-hem1sFIE stöder sina medlemmar genom konstant arbete inom området. Genom FIEs starka engagemang och höga kompetens kan du och ditt företag nå era mål snabbare och med högre precision.
Läs mer
Bli medlem


publikation_pic05Som medlem hos FIE kan du dra nytta av vårt omfattande nätverk inom elbranschens olika industrier, organisationer och myndigheter.
Läs mer

FIE:s NYHETER »


publikation_pic05 FIE Kompetensdag 2017
1 februari på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm
Information med presentationer från mötet

 

publikation_pic05 FIE Årsmöte 2017
25 april kl. 10.00 konferensrum Borg på SSAB HQ, World Trade Center i Stockholm
Kallelse
Anmälan