På STF Elsäkerhetsdagen 9 december tilldelades FIE årets Elsäkerhetspris som togs emot av FIEs ordförande Lars Skoglund

STF1

STF2

STF3